หลักสูตรคุรุพัฒนา ครูมัธยม- กทม.

ลงทะเบียน 

อบรมครู หลักคุรุพัฒนา  📢📞โทร 06 3979 3742

หลักสูตรคุรุพัฒนา 2563 จำนวน 14 ชั่วโมง

✅ลงทะเบียนอบรมครู ระดับมัธยมศึกษา
✅หลักสูตร รับรองโดยคุรุพัฒนา 14 ชม.
✅รหัสหลักสูตร 623181318
✅ชื่อหลักสูตร การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้
ด้วยโปรแกรม Construct 2

🔻วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563

สถานที่อบรม โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กทม.

🔻คลิก! ลงทะเบียน จอง https://bit.ly/31MTa8a

#สิ่งที่ครูจะได้รับ
✅วุฒิบัตร 14 ชั่วโมง ทันที
✅ ชั่วโมงพัฒนา ประกอบการขอวิทยฐานะ ได้ 100%
✅ ความรู้ ทักษะ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
✅ เอกสาร การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
✅ CD ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้
✅ CD ตัวอย่างผลงาน วิจัย
✅ CD ตัวอย่างสื่อ นวัตกรรม
✅ อาหารเที่ยง เบรค

#เหมาะกับครู
✅สำหรับคุณครูท่านที่ยังเก็บ ช.ม ไม่ครบ
✅ครูเก็บผลงาน เลื่อนวิทยฐานะ
✅ครูทุกกลุ่มสาระ

หลักสูตรคุรุพัฒนา 2562 หลักสูตรคุรพัฒนา 2563 โทร 06 3979 3742

ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู โทร 06 3979 3742
Line @trainings Website ลงทะเบียน เลือกหลักสูตร


🔻คลิก! ลงทะเบียน  https://bit.ly/31MTa8a

โปร สำหรับครูมาด้วยกัน ค่าลงทะเบียน
🔻 1 คน 3,900 บาท โอนล่วงหน้า ลดทันที 500 บาท
🔻 10 คน ขึ้นไป 2,900 บาท
🔻 30 คน ขึ้นไป 2,500 บาท
🔻 50 คน ขึ้นไป 1,900 บาท

🔻บัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขบัญชี 987-3-75471-7
ชื่อบัญชี บจ. ไอซัคเซส เทรนนิ่ง

ติดต่อ
📢📞โทร 06 3979 3742
Line: traininings
inbox: m.me/trainingscourse

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star