ลงทะเบียน

ภาพนิ่ง30ภาพนิ่ง29

#คูปองครู 2560-2565 เตรียมพร้อม อบรมครู ทั่วประเทศ 28 หลักสูตร คุณภาพ ผ่านการรับรอง โดย คุรุพัฒนา หน่วยพัฒนาครู รหัส 0405560004592 บจ. ไอซัคเซส เทรนนิ่ง  สำรวจเตรียมพร้อมในการพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2562

คลิก! เลือกหลักสูตร 

#คูปองครู 2562 ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
คลิก! https://www.facebook.com/trainingsTeacher
Line @trainings

ลงทะเบียน หลักสูตร พัฒนาครู คูปองครู 2561

รับรายละเอียดเพิ่มเติม  line @trainings     06 3979 3742

pexels-photo-2650361

 

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star