ภาษาอังกฤษ

ภาพนิ่ง15

ภาพนิ่ง23

หลักสูตรพัฒนาครู 2562 Smart Teacher: Classroom English

e2

หลักสูตรพัฒนาครู เทคนิคการใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

e5

หลักสูตรพัฒนาครู 2562 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

e1

หลักสูตรพัฒนาครู คูปองครู 2562

 คูปองครู 2562 เตรียมพร้อม อบรมครู ทั่วประเทศ 28 หลักสูตร คุณภาพ ผ่านการรับรอง โดย คุรุพัฒนา หน่วยพัฒนาครู รหัส 0405560004592 บจ. ไอซัคเซส เทรนนิ่ง (iSuccess Trainings Co.Ltd.) จึงสำรวจความสนใจ เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2562

คลิก! เลือกหลักสูตร ที่สนใจ รับข้อมูลเพิ่มเติม

#คูปองครู 2562 ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook คลิก! https://www.facebook.com/trainingcorse/
Line @trainings คลิก! https://line.me/R/ti/p/%40trainings
Website คลิก! https://isuccesstrainings.org/
รับรายละเอียด เพิ่มเติม คลิก! เลือกหลักสูตร 

ภาพนิ่ง30

พัฒนาครู

 

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star