คอมพิวเตอร์

c1

คูปองครู 2562 เตรียมพร้อม อบรมครู ทั่วประเทศ 28 หลักสูตร คุณภาพ ผ่านการรับรอง โดย คุรุพัฒนา หน่วยพัฒนาครู รหัส 0405560004592 บจ. ไอซัคเซส เทรนนิ่ง (iSuccess Trainings Co.Ltd.) จึงสำรวจความสนใจ เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2562

คลิก! เลือกหลักสูตร  รับข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพนิ่ง28

ภาพนิ่ง12

#คูปองครู 2562  ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook คลิก!  https://www.facebook.com/trainingcorse/
Line @trainings  คลิก! https://line.me/R/ti/p/%40trainings
Website คลิก! https://isuccesstrainings.org/
รับรายละเอียด เพิ่มเติม ลิก! เลือกหลักสูตร 

 

 

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star